سلمان رشدي: غضب، رواية

Salman Rushdie Ghadab

Ghadab

(Fury)

Translator: Fatima An-Nizami

Al-Kamel Verlag
Language: Arabic
1. Edition ()
Paperback, 304 pages
Availability: next-day delivery
16.00 € 

Add to Shopping Cart

Wut. Über­set­zung aus dem engli­schen Original