خالد الغنامي: جواز صلاة الرجل في بيته

Khalid al-Ghanami Jawaz Salat al-Rajul fî Baytihi

Jawaz Salat al-Rajul fî Baytihi

Khalid al-Ghanami

Al-Kamel Verlag
Langue: arabe
1. Édition (2007)
Paperback, 278 pages
Disponibilité: envoi immédiat
10.00 € 

Ajouter au panier

Studie moderner Rechtsvorschriften zum Gebet